Ove stranice štiti Crni vjetar

CRNI VJETAR
Narodni trg 9 HR-52100 Pula
tel. +385 52 394 747 // fax. +385 52 394 746
mob. +385 98 255 666
e-mail: office@crnivjetar.hr
Kontakt info

Kontakt sa Vama nam je od izuzetne važnosti, te ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za naše proizvode i usluge predstavljene putem ove web stranice slobodno nam se obratite putem naše adrese, brojeva telefona ili e-mail forme koja slijedi.

*:
:
*:
*:

Crni vjetar d.o.o. za zaštitu osoba i imovine
sjedište: 52203 Medulin, Vinkuran, Kućine 3A
OIB: 49173193770
matični broj poslovnog subjekta: 1724894
Rješenje trgovačkog suda u Pazinu broj Tt-14/7064-2, MBS: 040180149
temeljnji kapital =20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave: Aleksandar Hinić
Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-207-UP/I-6341/8-14.
IBAN HR3924020061100429406 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3A

Crni vjetar obrt za redarske usluge
sjedište: 52100 Pula, Ciscuttieva 18
OIB: 12447846724
vlasnik: Aleksandar Hinić
matični broj obrta: 91785243
broj obrtnice: 18010102010
IBAN HR5624020061100016074 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3A

Zajednički središnji ured
52100 Pula, Narodni trg 09
tel. 052 394 747 fax. 052 394 746
e-mail: office@crnivjetar.hr

Copyright © Crni vjetar d.o.o., 2007. g. Sva prava pridržana. Web development: E-scape Internet services.